V souvislosti s ukončením pořádání dětské rekreace na LDT Energetik v Soběnově budou tyto web. stránky k 30.9. 2021 zrušeny. Více informací.

Táborový program

Táborový progam vymýšlíme pro děti každý rok nový. Děti mají každý den protkán jednotlivými úkoly celotáborové hry. Úspěšně splněné úkoly jsou hodnoceny táborovými penězmi za které je možné na táboře něco zakoupit.

Kontaktní osoba pro přihlášky:

Vlasta Broučková

SZO OS ECHO ENERGETIKA České Budějovice

F. A. Gerstnera 2151/6

České Budějovice

370 49

tel.+420387867586

Adresa tábora:

LDT Energetik

Kaplice

382 41

tel.+420380313072

Ukázat na mapě