V souvislosti s ukončením pořádání dětské rekreace na LDT Energetik v Soběnově budou tyto web. stránky k 30.9. 2021 zrušeny. Více informací.

Vybavení tábora

Letní dětský tábor Energetik nabízí dětem širokou škálů volnočasových aktivit. Nejoblíbenějším za letního počasí je bazén, pak provazový park mezi stromy. Tábor disponuje kvalitní zázemím, jak v kuchyni, tak na jednolivých ubytováních. Po dobu odpoledního klidu děti mohou využít místní dětské hřiště. Ohniště je samozřejmostí.

Kontaktní osoba pro přihlášky:

Vlasta Broučková

SZO OS ECHO ENERGETIKA České Budějovice

F. A. Gerstnera 2151/6

České Budějovice

370 49

tel.+420387867586

Adresa tábora:

LDT Energetik

Kaplice

382 41

tel.+420380313072

Ukázat na mapě