V souvislosti s ukončením pořádání dětské rekreace na LDT Energetik v Soběnově budou tyto web. stránky k 30.9. 2021 zrušeny. Více informací.

O táboře

Letní dětský tábor Energetik v Soběnově je oficiálně evidován jako „rekreační zařízení" pro děti a mládež. A to z důvodu pevné základny hlavní části objektu - nejedná se tedy o tradiční stanový tábor. Proto se na něj také váží daleko náročnější předpisy a zákony.

Činnost a obsah tábora není nijak prioritně zaměřen - vše záleží na vedení jednotlivých běhů (turnusů). Děti nejsou během roku nijak oficiálně vedeny a na tábor se může přihlásit kdokoli (přednost mají podnikové děti).

Tábor je po technické stránce velice kvalitně zařízen a splňuje veškerá hygienická, technická a další nařízení. Mnohaletá tradice, okolní příroda a kvalitní vedení jsou hlavními kameny úspěšnosti našeho tábora. 

Stravování Vedení Poloha Novinky Běhy Program Děti a přihlášky Slovníček Technické zabezpečení tábora 

Kontaktní osoba pro přihlášky:

Vlasta Broučková

SZO OS ECHO ENERGETIKA České Budějovice

F. A. Gerstnera 2151/6

České Budějovice

370 49

tel.+420387867586

Adresa tábora:

LDT Energetik

Kaplice

382 41

tel.+420380313072

Ukázat na mapě