V souvislosti s ukončením pořádání dětské rekreace na LDT Energetik v Soběnově budou tyto web. stránky k 30.9. 2021 zrušeny. Více informací.

Běhy (turnusy)

LDT Energetik v Soběnově má dlouholetou tradici již od roku 1956. V dřívějších letech byly běhy různě upravovány a různě se měnila jejich délka, zaměření či určení. Ovšem přibližně od roku 1996 se skladba běhů ustálila.

Délka každého běhu je 16 dnů. První běh začíná většinou společně s prvním dnem prázdnin a druhý běh na něj navazuje.

Každý běh má své vlastní vedení a personál. Také táborový program, celotáborová hra a další s tím spojené akce jsou u každého běhu rozdílné. Ovšem základ, hlavní myšlenka a táborová atmosféra zůstávají stejné.

Kontaktní osoba pro přihlášky:

Vlasta Broučková

SZO OS ECHO ENERGETIKA České Budějovice

F. A. Gerstnera 2151/6

České Budějovice

370 49

tel.+420387867586

Adresa tábora:

LDT Energetik

Kaplice

382 41

tel.+420380313072

Ukázat na mapě