V souvislosti s ukončením pořádání dětské rekreace na LDT Energetik v Soběnově budou tyto web. stránky k 30.9. 2021 zrušeny. Více informací.

Děti a přihlášky

Na tábor jsou přijímány děti děti od 1 do 9 tř. základní školy. Hlavní vedoucí může udělit výjimku a po předchozím zvážení přijmout i 16-leté dítě. Nižší věková hranice ovšem již z technických důvodů tolerována být nemůže. Celková kapacita tábora je max. 86 dětí. Děti jsou pak na táboře rozděleny do šesti oddílů po 3 chlapeckých a 3 dívčích.

Děti přijímané na náš tábor nemusejí splňovat žádné specifické podmínky (mimo zdravotních). Ovšem přednost vždy dostávají děti zaměstnanců společnosti E.ON, která skrze svou odborovou organizaci tábor pořádá. První dva běhy jsou určeny pro zaměstnanecké děti a veřejnost, třetí běh je určen speciálně pro děti z dětských domovů - nelze se na něj veřejně přihlásit.

Přihlášky na tábor se začínají odevzdávat v průběhu měsíce února u pí Broučkové z E.ONu a jsou většinou k dispozici na těchto stránkách (kde se také vždy dočtete i přesné datum podávání přihlášek). Je také častou praxí, že zájemci o tábor získají místo i pár týdnů před průběhem samotného běhu - proto není od věci se zeptat na zaplnění kapacit. 

Kontaktní osoba pro přihlášky:

Vlasta Broučková

SZO OS ECHO ENERGETIKA České Budějovice

F. A. Gerstnera 2151/6

České Budějovice

370 49

tel.+420387867586

Adresa tábora:

LDT Energetik

Kaplice

382 41

tel.+420380313072

Ukázat na mapě