V souvislosti s ukončením pořádání dětské rekreace na LDT Energetik v Soběnově budou tyto web. stránky k 30.9. 2021 zrušeny. Více informací.

Bližší informace k přihláškám (pro účastníky LDT)

Důležité sdělení:

dne 31.3. 2019 končí termín přihlašování dětí zaměstnanců.

Po tomto termínu bude kapacita letního dětského tábora doplněna „cizími" dětmi (v pořadí, ve kterém jsme jejich přihlášky obdrželi).

Ve dnech 1. - 2. 4. 2019 budou informováni pouze rodiče těch dětí, které se z důvodu omezené kapacity LDT na tábor nedostaly.

Ostatním budou v průběhu měsíce dubna zaslány veškeré informace a formuláře týkající se letní dětské rekreace 2019.

Kontaktní osoba pro přihlášky:

Vlasta Broučková

SZO OS ECHO ENERGETIKA České Budějovice

F. A. Gerstnera 2151/6

České Budějovice

370 49

tel.+420387867586

Adresa tábora:

LDT Energetik

Kaplice

382 41

tel.+420380313072

Ukázat na mapě