V souvislosti s ukončením pořádání dětské rekreace na LDT Energetik v Soběnově budou tyto web. stránky k 30.9. 2021 zrušeny. Více informací.

Technické zabezpečení tábora

Táborový komplex LDT Enetgetik skýtá hlavní zděný objekt jídelny (pevná základna) s dřevěnými křídly (pokoje), jedním samostatným srubem (pokoj), sportovním srubem, marodkou a garáží. Dále je v objektu umístěn bazén, sportovní hřiště, ping-pongové stoly a prolézačky. Celý areál je oplocený s hlavní vstupní bránou a zadní brankou.

Všichni účastníci bydlí ve dřevěných částech táborového komplexu. Ubytování je rozděleno zvlášť pro chlapce (2 pokoje) a zvlášť pro dívky (3 pokoje). Jednotlivé oddíly dětí bydlí tedy po celou dobu tábora pohromadě. Pokoje jsou vybaveny palandami a dalším příslušným nábytkem.

Tábor disponuje teplou vodou, elektickým vytápěním, kvalitními umývárnami (pro dívky, chlapce a nemocné zvlášť), moderně vybavenou kuchyní a jídelnou. Pro zábavní program lze využít mimo jiné např. dataprojekci, televizi, či diskotékovou aparaturu s příslušenstvím. Dalším technickým vybavením tábora pro vedení je telefonické spojení, radiostanice a přístup k internetu. 

Vybavení tábora si můžete prohlédnout ve fotogalerii

Kontaktní osoba pro přihlášky:

Vlasta Broučková

SZO OS ECHO ENERGETIKA České Budějovice

F. A. Gerstnera 2151/6

České Budějovice

370 49

tel.+420387867586

Adresa tábora:

LDT Energetik

Kaplice

382 41

tel.+420380313072

Ukázat na mapě