V souvislosti s ukončením pořádání dětské rekreace na LDT Energetik v Soběnově budou tyto web. stránky k 30.9. 2021 zrušeny. Více informací.

Vedení

Každý běh má své vedení složené z:

- hlavní vedoucí
- zástupce hlavního vedoucího
- sportovní - programový - vedoucí
- 6 oddílových vedoucích
- 6 instruktorů
- hospodář
- zdravotník
- kuchařský tým
- uklízečka
- (další případné funkce, např. řidič)

Veškerý personál tábora je patřičně proškolen pro vykonávání své činnosti. Hlavní vedoucí jsou držitelé platných licencí a většina vedoucích má certifikát od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Kvalita vedení spočívá především v mnohaleté zkušenosti, stálosti základu vedení a průběžné kvalifikované práce.

Mnoho z vedoucích a instruktorů jezdilo na LDT Energetik jako děti, proto velice dobře znají místní podmínky, prostředí a dokážou zvolit pro děti vhodný program.

Vedení tábora je vybíráno následujícím způsobem:

Prioritní přednost dostávají již léty ověření vedoucí a dále děti, které se sami tábora již v minulosti účastnily. Dále je brán velký zřetel na reference a doporučení. Samozřejmostí je vlastnění potřebných certifikátů a školení pro práci s dětmi (do určitého věku být nemusí - podrobnosti jsou vždy k dispozici u hlavních vedoucích).

Noví uchazeči by se měli nejdříve zkontaktovat s konkrétním hlavním vedoucím (jeho zástupcem). Po zjištění možností a šancí je zapotřebí se včas nahlásit paní Broučkové z E.ONu - a to nejlépe začátkem kalendářního roku. Pro více informací o této problematice lze využít místní diskusní knihy

Kontaktní osoba pro přihlášky:

Vlasta Broučková

SZO OS ECHO ENERGETIKA České Budějovice

F. A. Gerstnera 2151/6

České Budějovice

370 49

tel.+420387867586

Adresa tábora:

LDT Energetik

Kaplice

382 41

tel.+420380313072

Ukázat na mapě